torstai, 15. maaliskuu 2018

Kiintymyssuhde ...

Elämässä pitää olla hetkiä, jotka piristävät mutta sellainen ylivuotava positiivisuus on vähän itselleni jopa ristiriitainenkin asia. Haluan katsoa elämää mahdollisuuksien kautta ja keskittyä enemmän hyvään, mutta myös tuntea ja antaa tilaa erilaisille tunteille. Näen tunteet tärkeänä yhtenä osana ihmisen kokonaisuutta. Työskentelen jatkuvasti itseni kanssa. Yritän huomata niitä itselleni vaikeita hetkiä. Enkä heittäytyä niiden vietäväksi. Kun huomaan, että nyt toimin tietyllä tapaa mietin, että mikä on tunne mikä minussa herää. Onko silloin ”sisäinen ääneni” minussa tuomitseva itseäni kohtaan ja ehkä menneisyyden kautta esiin nouseva ääni. Helposti, syytämme itseämme ja toimimme toisin itseämme kuin esimerkeiksi ystäväämme kohtaan. Lopulta se oma syvin sisäinen tarve on tulla nähdyksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. ❤️

Istuin aamulla junassa ja seurasin ihmisiä. Katselin heidän eleitään ja käyttäytymistään. Tuntui, että osaan tulkita heidän tapojaan toimia ja näin jotenkin syvemmälle. 

 

Mietin, miten kiitollinen saankaan lopulta olla kaikesta tästä matkasta mitä olen saanut kulkea. Olen saanut tutustua uusiin ihmisiin opintojeni kautta ja oppinut niin paljon uutta. Olen välillä jopa niin innoissani tästä kaikesta, että tekisi mieli huutaa se koko maailmalle. Välillä taas omissa tunteissa ja prosessissa niin ”jumissa”, että en meinaa löytää sanaa suustani. Viime aikoina olen lukenut ja opiskellut paljon kiintymyssuhde teoriasta. 

 

Se tapa, jolla vanhempi lapsen varhaislapsuudessa vastaa pienen viesteihin ja tarpeisiin, luo pohjan loppuelämän kestävälle kiintymyskäyttäytymiselle. Ja se, millaista hoivaa olemme saaneet omilta vanhemmiltamme, vaikuttaa siihen, miten käyttäydymme itse muita ihmisiä, myös omia lapsiamme, kohtaan.

Kiintymyssuhdemalleja ovat turvallinen, turvaton ja kaoottinen kiintymyssuhde. Turvaton kiintymyssuhde jaetaan vielä usein välttelevään ja ristiriitaiseen kiintymyssuhteeseen. 

 

Aikuisuuden kiintymyssuhteet

Kim Bartholomewin (1997) aikuisten kiintymyssuhdemalleja koskevassa luokituksessa erotellaan 1) turvallisesti, 2) takertuvasti, 3) välttelevän pelokkaasti ja 4) välttelevän itseriittoisesti kiintyneet.

Turvallisesti kiintyneellä aikuisella on sekä positiivinen käsitys omasta arvosta että luottamus siihen, että muut ihmiset ovat yleensä tukea ja apua antavia. Seksuaalisuudessa turvallisesti kiintynyt pyrkii molemminpuoliseen läheisyyteen ja tyydyttävyyteen.

Takertuvilla on kielteinen käsitys itsestä ja myönteinen käsitys toisista. He voivat rakastua usein, olla hyvin mustasukkaisia, voivat paljastaa itsensä liian helposti ja varhain ja näkevät kumppaninsa epävakaisena. Seksuaalisuudessa takertuva pyrkii tyydyttämään ennen kaikkea turvallisuuden ja rakkauden tarpeitaan. Takertuva on oppinut syyttämään itseään rakkauden puutteesta ja yrittää mm. miellyttämällä, vaatimalla, vihanpurkauksilla tai takertumisella vaikuttaa siihen, että saisi rakkauden tarpeensa tyydytetyksi parisuhteessaan.

Pelokkaasti kiintyneet toivovat toisten hyväksyntää ja ovat tietoisia kiintymyksen tarpeistaan, mutta he eivät uskalla tulla lähelle muita peläten vahingoittuvansa tai tulevansa hylätyksi. Pelokkailla on kielteinen käsitys itsestä ja muista. He ovat oppineet, että toiset ovat välinpitämättömiä, eivätkä ole käytettävissä silloin kun heitä tarvitaan ja että he eivät itsekään ole rakastamisen arvoisia.

Itseriittoisilla on myönteinen käsitys itsestä ja kielteinen käsitys toisista. He uskovat turvaa hakiessaan tulevansa torjutuiksi ja siksi he kieltävät kiintymyksen tarpeensa. Itseriittoiset pyrkivät elämään ilman toisten ihmisten rakkautta ja tukea ja olemaan emotionaalisesti riippumattomia. He erottavat seksuaalisuuden tunneperäisestä sitoutumisesta ja pitävät itsensä paljastamista epämiellyttävänä. Ajan myötä kiintymyksen tarpeiden kieltäminen automatisoituu ja on tiedostamatonta.

Turvattomasti kiintyneen on vaikea liittyä aidosti toiseen ihmiseen, koska omat tunteet ilmaistaan hyvin kapeasti, eikä toisen tunteita oteta huomioon. Keskeisenä tekijänä on jollain tavoin riittämätön suruprosessi. Turvattomaan kiintymykseen liittyvät vaille jäämiset herättävät väistämättä raivon ja surun tunteen. Turvattomasti kiintynyt ei kuitenkaan näe vaille jäämistään.

 

Kiintymyssuhde ja parinvalinta

Parinvalintatutkimusten mukaan turvallisesti kiintyneet valitsevat todennäköisimmin myös turvallisesti kiintyneen puolison. Kiintymyssuhdemalleilla näyttää olevan yhteys avioliiton selviytymiskeinoihin siten, että turvallisesti kiintyneet tekevät enemmän kompromisseja, puhuvat toisilleen ja antavat puolisolle enemmän aikaa tilanteen korjaamiseksi kuin turvattomasti kiintyneet.

Toisaalta parisuhde saattaa jossain määrin muuttaa ihmistä. Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että jos aviomies oli kyvykäs vastamaan parisuhteen ristiriitoihin ja suuriin tunnereaktioihin ilman vihamielisyyttä, turvattomasti kiintyneen naisen käytös alkoi muuttua ja parisuhteeseen liittyvät odotukset muuttuivat myönteisemmiksi.

Kiintymyssuhdeteoriaa on sovellettu parisuhdeterapiaan. Sen perustuu ajatukseen, että emotionaalisen sitoutumisen säilyttäminen ennustaa pitkäikäistä aviollisista tyytyväisyyttä enemmän kuin kyky ratkaista ristiriitoja. Esimerkiksi tilanteessa, jossa toinen puolisoista ilmaisee pelkoa tai loukkaantumista, toista tuetaan antamaan lohdutusta.

 

torstai, 15. helmikuu 2018

Se saa ottamaan askeleen eteenpäin ...

Suhtaudut itse itseesi niin, miten vanhempasi ovat suhtautuneet sinuun ollessasi lapsi. Jos vanhempasi on ollut sinua kohtaan vaativa, olet myös itseäsi kohtaan vaativa. Jos vanhempasi ei sallinut tunteitasi, et myöskään itse osaa kohdata tunteitasi. Jos vanhempasi ei asettanut sinulle rajoja, et myöskään itse osaa asettaa itsellesi rajoja. Suhtaudut maailmaan niin miten vanhempasi on suhtautunut maailmaan. ❤️

Mitä enemmän kohtaat pimeyttä menneisyydestä, sen suurempi on valo joka tulee sen kautta. Sanoi terapeuttini, kun pyyhin kyyneleitäni nenäliinaan. Kuluneet kolme päivää ovat olleet hyvin tunteellisia. Opintojen kautta pääsimme kosketuksiin omien pelkojen ja traumojen kanssa, Ei ole helppoa kohdata tunteita mitkä tekevät kipeää. Tunteet ovat kuin kerroksia. Kun alat kuorimaan pintaa, pääset kosketuksiin toisen tunteen kanssa. Usein esimerkiksi vihan tehtävä on suojella ja kun kohtaa tunnetasolla vihan, saattaakin alta paljastua suru. Terapeuttini mukaan häpeään sidottu viha on voimallista ja sen kohtaaminen ja purkaminen saa ihmisen usein hämilleen. Varsinkin jos ei koskaan ole ollut yhteydessä tunteisiin. Ahdistuneena taas aivojen on vaikeaa levätä. Koska ihminen on korostetun tietoinen ympärillä olevista uhista. Tunnetila on niin vahva, että se voi musertaa alleen voimallaan. Häpeä ja syyllisyys taas herkästi sekoittuvat, sillä ne usein sekoittuvat samaan tekoon. Syyllisyys liittyy usein siihen, mitä olen tehnyt muille. Häpeä taas kuvaa sitä, mitä olen itsessäni. Syyllisyys katsoo ulospäin ja häpeä sisäänpäin. Tunteita mitä ei ole aina niin mukavaa kohdata ja tunteita mitä on vaikeaa välillä jopa itsessään tunnistaa. Kaikki nämä edellä mainitut tunteet kuitenkin estävät ihmistä elämästä täysipainoista elämää. Ne sitovat ja kahlitsevat. Jollei ihminen ole niistä tietoinen ja työstä niitä itsensä kanssa. 


Mä koen, että omalla kohdallani ei ollut vaihtoehtoa. On ollut pakko repiä juuret irti maasta ja luoda itsensä uudelleen. Löytää se tasapaino omien tarpeiden ja saavutusten välille. Tämä prosessi ei ole ollut helppo. On ollut hetkiä jolloin olen huutanut tuonne yläkertaan, että voisitko antaa sen helpomman tien kulkea. Yrittänyt tukahduttaa tunteeni ja haudata vihani ja suruni ja lopulta todennut, että sen kautta en löydä rakkautta. Ja lopulta vasta se rakkaus itseäni kohtaan tekee minusta parhaan version itsestäni. Se auttaa löytämään tasapainon ja myös haastamaan pelkoni ja rajoitteeni. Se saa ottamaan askeleen eteenpäin ja uskomaan, että näin sen täytyy mennä. 

perjantai, 2. helmikuu 2018

Heikkouden voima ..

 

Heikkouden voima on paljon nopeampaa kuin lopulta itse vahvuus. Jos annat itsesi lopultakin olla heikko, pääset uuteen olotilaan hyvin nopeasti. Joskus hetkessä.

 

Tarkoitus oli lähteä viettämään yhteistä tyttöjen pidennettyä viikonloppua. Lopulta tuli niin monta liikkuvaa tekijää, että yhteinen viikonloppu jouduttiin perumaan. Siinä taas huomasin tuon paljon puhutun muutoksen itsessäni. Entinen minä olisi harmitellut asiaa ja pilannut sillä tunnelatauksella todennäköisesti koko viikonlopun. Nykyinen minä taas kohdisti katseensa mahdollisuuksiin. Saan nyt oikeesti levätä pidemmän viikonlopun ja päästää irti työstä ja kaikesta hetkeksi. Voin keskittyä lepoon ja itseeni. Yhteinen pidennetty viikonloppu tyttöjen kanssa tulee sitten keväällä. 

 

Kun myönnän olevani heikko, teen tietoisen sisäisen ratkaisun tipahtaa siihen väsymykseen. Näin kävi myös nyt. Annoin tulla sen väsymyksen ja nukahdin illalla sohvalle jo kymmeneltä ja nukuin kymmenen tunnin unet. Söin aamiaisen pitkän kaavan mukaan ja nyt tässä mietin, että voi miten taas tarvitsinkaan tätä. Lepoa ja oloa, että saan olla tarpeeton. Tuntuu, että jollakin tapaa olen löytänyt tien parempaan elämään jossa osaan kuunnella omia tarpeitani. Menestys ja pärjääminen on vahvan ihmisen ominaisuuksia. Jotka tiedän olevan minussa. Sen mukaan on helppo lähteä . Nyt kun olen myöntänyt itselleni, että minulle on nyt hyväksi olla välillä myös heikko, se on avannut oven kuin huomaamatta myös eräänlaiseen nöyryyteen. Sairas vahvuus on kohdallani sitä, että yritän peittää sen kautta omat pelot ja oman heikkouteni sillä omalla voimallani. Ja lopulta vain omaa heikkouttani päin kulkemalla voin löytää sen oikeanlaisen vahvuuden. Jolloin myös voin paremmin. ❤️

 

 

sunnuntai, 21. tammikuu 2018

Elämän keventämistä..

Kerroin viimeksi, että olen jotenkin sisäistänyt sen ”autopilotoinnin” itsessäni. Enkä ole lähtenyt sen vietäväksi enää niin herkästi. Niinkuin olen kertonutkin, että ennen lähdin. Kun olin väsynyt, aloin kuin taistelemaan sitä vastaan. Välillä jopa en ymmärränyt olevani väsynyt. Palkitsin itseäni herkästi. Notkahdin syömään herkkuja ja sain sitä kautta hetkellisesti hyvän olon. Sisimmässäni kuitenkin tiesin, että se olotila on hetkellistä. Nyt olen huomannut, että itselläni on ollut aika pitkäänkin vaikea sietää sitä väsymyksen ja uupumisen tunnetta. Helpompi on ollut kääntää itsensä sitä vastaan. Nyt kun olen hyväksynyt, olen ymmärtänyt, että oman työni, liikunnan ja opiskelun kanssa tasapainoilu on välillä ollut jopa aika raskasta. Työni vie omasta jaksamisestani aika ison osan. Myös se itseni kuuntelu jää silloin herkästi taka-alalle, koska se ”autopilotointi” napsahtaa niin herkästi silloin päälle ja silloin se myötätunto itseäni kohtaan unohtuu. Silloin syntyy helpommin myös niitä ristiriitatilanteita mm. parisuhteessa, koska suojavalmius ohjaa sitä toimintaa. Vaikka silloin olisi tärkeintä vaan löytää se turvallisuuden tunteen palauttaminen ja niiden uhkien ruokkimisen lopettaminen. 

Olen paljon miettinyt tätä omaa elämäni yhtälöä. Jos olen väsynyt miten voisin muuttaa sitä omaa elämääni kevyemmäksi itseni kannalta. Tai miten voisin jopa ennalta ehkäistä väsymystä.  Jotenkin on ollut jopa vaikeaa sisäistää sitä, että enhän mä ole enää nuori tyttönen. Olen tullut siihen tulokseen, että lepo on vain kaiken A ja O. Lepo ja unirytmin säännöllisenä pitäminen on vain niin tärkeää. Annan aikaa unelle, kun siihen on tarve. Sekä kiireetön olo. Myös ne pysähtymiset itseni äärelle. Työssäni olen yrittänyt ottaa tavakseni kerran päivässä sulkea silmäni hetkeksi ja keskittyä vain itseeni. Kuunnella itseäni. Ja Liikunta. Olen jotenkin kyllästynyt tällä hetkellä saliiin. Joudun usein lähtemään sinne ”mun täytyy” asenteella. Se kertoo siitä, että olen tavallaan löytänyt sen rauhallisuuden ja turvallisuuden tunteen myös itsestäni, että en pakene tunteitani. Sali on ollut omassa toipumisessa tärkeä tekijä. Jopa niin, että sen kautta pystyin olemaan kohtamaatta tunteitani. Pitkään olen miettinyt, että haluan liikunnan kautta löytää sellaisen hyvän olon tunteen. Mikä helposti tuleekin, mutta myös niin, että en juokse aika sykkeet tapissa ja kello kaulassa juoksumatolla. Vaan mikä enemmänkin palauttaisi ja opettaisi hengittämään ja nauttimaan olostani ihan tässä ja nyt. Niimpä aloitin pilateksen. Tuntuu, että juuri sitä nyt tarvitsen. Rauhallista ja tehokasta liikuntaa. Mikä auttaa myös selkäkipuun ja vahvistaa vatsalihaksia ja mikä ei kuitenkaan nosta sykettä vaan myös rauhoittaa sitä. Kovasti tykkäsin. Innostuin jopa niin, että ostin pallon ja maton jo ihan omaksi siihen liittyen. Opinnot kuormittavat myös. Varsinkin se oma prosessointi. Vaikka onkin paljon antavaa pidemmällä aikavälillä. Onneksi tehtäviä ei kuitenkaan tule joka päivä. Aikaa on myös paljon lepoon. Niin ja some. Olen tietoisesti vähentänyt somen käyttöä. Iltaisin yritän pitää somevapaata aikaa. Töissä sen käyttö ei meillä muutenkaan ole suotavaa. Ystävien kanssa olen viettänyt myös enemmän aikaa, nähnyt ja jutellut puhelimessa.  Ihan pian on meidän perinteeksi noussut vuosittainen matka edessä. ❤️

Viimeksi oivalsin monta asiaa terapiassa. Tärkeimpänä kirjoitan sen että muistaisin tämän mitä nyt olen oivaltanut. Usein suurin vastustus itsessäni herää juurikin silloin, kun kehon puolesta taas siihen olisi suurin tarve. Elämä ei ole suoritus. Suorittamisen alle unohtuu usein se syvin tarve ja kun ymmärrän pysähtyä, esiin nouseekin se tunne. Sitä pysähtymistä tarvitaan siihen, että voin tietää mikä minua oikeasti kutsuu. Ja mitä enemmän kohtaan pelkoni ja annan tilaa tunteilleni, sen enempi itsessäni aukeaa rakkaus itseäni kohtaan ja tunne siitä, että olen läsnä. ❤️

perjantai, 12. tammikuu 2018

-365 ❤️

Näin viime yönä unta. Unessa mieheni polki polkupyörällä ja lensi pyöränsä kanssa edessä olevaan mutajärveen. Katsoin kun hän vajosi pinnan alle. Jostain syystä olin täysin rauhallinen. Hyppäsin perään, irroitin hänet pyörästä ja vedin pintaan. Hetkeäkään en miettinyt, jaksanko tai pystynkö. Nostin hänet ihmeen kevyesti maalle. Tiesin mitä teen. Avasin hänen hengitystiet. Minun ei tarvinnut elvyttää. Silloin hän alkoi itsestään yskimään. Unessa en pelännyt. Olin levollinen koska tiesin miten toimia. Tiesin, että hän selviää. 

Eilen illalla istuin pöydän ääressä kirjoittamassa. 365 pientä lappua johon jokaiseen on tarkoitus kirjoittaa syy vuoden jokaiselle päivälle, miksi rakastan juuri häntä, niihin tekoihin peilaten. Pääsin eilen illalla lappuun numero 88. Eikä tehnyt edes tiukkaa. Siinä kirjoitellessa mietin, että tämä pitäisi tehdä paljon useammin. Avata silmiä sille, miksi toinen on tärkeä. 

Koen, että viimeisen vuoden olen paljon prosessoinut asioita mitkä tavalla tai toisella ovat heijastuneet myös parisuhteeseen. Ristinyt myös monen monta kertaa käteni oman avioliittoni puolesta. Tuntuu, että eteeni on paljon kuin tipahdellut vastauksia omiin tunteisiini liittyen. Viimeksi viikko sitten mm. Tommy Hellstenin pieni     tallenne tähän aiheeseen liittyen. Kuinka ”liittyminen toiseen” vaatii ensin oman itsensä löytämistä ja miten siitä syntyvä muutos vaikuttaa lopulta omaan parisuhteeseen. Parisuhde kun on kasvun kannalta se paras harjoittelupaikka. Koska usein sama riita on kuin eri kulisseissa ja toistuu vuodesta toiseen. Tässä asetelmassa kun toinen lähtee kasvamaan, toisen tietoisuus lisääntyy, jolloin hänen täytyy taas pienentyä toista kohti, jotta suhde onnistuu ilman riitoja. Koska toisen kasvun johdosta syntyy asetelma, että kun itse on kasvanut, myös toisen täytyy kasvaa ja tulee tarve muuttaa toista. Mikä ei toimi. Vasta kun muutos on siinä pisteessä, että alkaa muuttamaan itseään jotta toinen voi peilata omaa käytöstä itseni kautta voi toisessa syntyä tahtotila kasvaa myös. Minussa on ollut se ymmärrys jo jonkin aikaa. Mutta se on siinä kohtaa, että on helpompi yrittää muuttaa toista. Prosessoinnin kautta, omat tunteet ovat olleet kuitenkin pinnalla. Traumatisoitunut mieli näkee ympärillään uhkia. Löydän välillä uhkia tilanteista, mitkä eivät liity millään tapaa itse tilanteeseen. Näin vaikkapa toisen työpaineista syntyvä stressireaktio, voi laukaista itsessäni turvattomuuden tunteen ja jos tästä en ole tietoinen, se vie mennessään ja syntyy riita. Haluaisin olla järkevä ja toimia rauhallisesti sitä maailmaa rakentaen. Mutta tunteitani ohjaa silloin vahvasti tarve ja putoan hetkellisesti tämän ymmärryksen ulkopuolelle. Tämän vuoksi olen tehnyt itseni kanssa töitä, että huomaisin nämä hetket. Missä itsessäni menee päälle tämä tietynlainen autopilotointi ja että, tunnistaisin tunteen ennen kuin lähden sen vietäväksi. Ja, että osaisin olla toiselle se peili, enkä se joka löytää vain vikaa vain toisesta. Vaikka yhteys omiin tunteisiin on katki. 

Ja palatakseni niihin lappuihin. Ne annan miehelleni. Numero 365- Sinun katsoessasi näen itseni, rakastettuna ja hyväksyttynä, kaiken kauniin arvoisena. Se tekee minut kokonaiseksi ja ehjäksi. Onnelliseksi ja voimakkaaksi. Kiitos, että sinun suojassasi uskallan olla myös heikko ja sinun kalliotasi vasten voin myös tyrskytä. ❤️

66081917-053E-4432-964C-08DA51AF80E3.jpg