Olen paljon tällä viikolla miettinyt omaa jaksamistani työssäni ja sitä miksi minusta tuntuu nykyisessä tiimissäni siltä miltä tuntuu. Varsinkin tänään on ollut olo, että on pakko alkaa etsimään toinen työpaikka. Tunnen tällä hetkellä oikeastaan, että jos peilaan omaa työtäni työkaverini sanomisen kautta, en osaisi oikein tehdä mitään oikein. Ja se on aika surullista, koska teen kuitenkin työni tunnollisesti. Tuntuu, että olen viimeisen puoli vuotta ollut kuin sellaisen suuren suurennuslasin alla ja kaikkea työhöni liittyvää kommentoidaan ja seurataan. Tänään ymmärsin, että luulen toistamiseen työurani aikana työskenteleväni jonkinasteisen narsistisen ihmisen työparina. 

 

Narsistiset piirteet yhdistyvät usein huonoon itsetuntoon ja tietynlaiseen kritiikkiherkkyyteen. Narsistiset henkilöt liioittelevat kykyjään ja saavutuksiaan, jotta he voisivat tuntea olonsa tärkeämmiksi ja samalla paremmiksi. Narsisteilla on myös kyky hallita kasvojen ilmeitä ja ääntä. He ovat hurmaavia ja puoleensavetäviä ja he tietävät miten käyttää  luottavaa ääntä ja heillä on omasta mielestään hyvä itsetunto. On kuitenkin hyvä muistaa, että hyvä itsetunto on aivan eri asia kuin narsistisuus. Työpaikoilla narsistiseen persoonallisuushäiriöön sairastuneet henkilöt yliarvioivat omat kykynsä ja vähättelevät toisten kykyjä ja ominaisuuksia. Heidän ajatusmaailmansa ruokkii käsitystä omasta paremmuudesta ja he odottavat toisten kohtelevan heitä ylivertaisena. Narsistinen henkilö ei tunne myötätuntoa ja hän käyttää toisia häikäilemättä hyväkseen. Käytös voi olla ylimielistä, loukkaavaa ja röyhkeää. Tai siihen voi liitttyä piilonegaation kautta esiin nousevia lausahduksia.  Jonka jälkeen itselle jää loukattu olo, eikä tiedä edes miksi. Narsistinen henkilö kadehtii työssä toisten saavutuksia. Hänen omissa mielikuvissaan pyörii tauotta ajatuksia menestyksestä ja paremmuudesta.

 

Tuntuu, että omalla työpaikallani vallitsee tällä hetkellä voimakas kilpailuasetelma, sillä tämä narsistisia luonteenpiirteitä omaava henkilö hakee tyydytystä itselleen toisten voittamisesta eli hänen on hyvin vaikea jäädä kakkoseksi. Muista hän kyllä löytää vikaa ja tekee omia tulkintojaan asioista, mitkä usein ovat vääriä. Hänen tapansa tehdä työtä on se ainut ja oikea. Puolisokseen hän on valinnut hänet joka on huonolla itsetunnolla varustettu ja ketä toimii ja tekee niin miten hän haluaa. 

 

Tuntuu, että hänen kanssaan työn tekeminen on joinakin päivinä hyvin vaikeaa. Hän nostaa esiin itsessäni voimakkasti näkymättömyyden tunteet. On vaikeaa ymmärtää hänen tapaansa toimia, koska välillä itsestäni tuntuu, että hänellä  ei ole empatiakykyä. Hän kyllä puhuu herkkyydestä, mutta usein kyyneleet nousevat hänen silmiinsä vain silloin, jos hän ei saa tahtoaan läpi tai hän itse joutuu kritiikin kohteeksi. Hän ei myöskään koskaan kadu sanomaansa tai tekemäänsä, vaan syyttää muita aina muita virheistä ja näkee vahvasti toisen virheet. Hän myös osaa tarpeen mukaan miellyttää muita ja varsinkin esimiestä. Ja jos joku asia ei mene niin miten hän haluaisi, hän uhkaa sanoa itsensä irti. Yleensä narsistin vastapariksi valikoituukin narsismille tyypillisistä kontrolloivista ja itsevarmuutta huokuvista piirteistä viehättyvä kumppani. Narsisti voi omalla mahtailevalla käytöksellään tilkitä epävarman vastaparin rakoilevaa itseluottamusta ja tuoda turvaa. Narsisti puolestaan kokee vetoa alistuvaa ja riippuvaista kumppania kohtaan, koska tällaisen kumppanin kanssa hänen oma egonsa voimistuu. Magneetin omaisesti toimiva vahva mutta tuhoisa vetovoima kehkeytyykin usein narsistisia piirteitä ja epävakaita piirteitä omaavien yksilöiden välille. 

 

 

Jos en olisi prosessoinut elämääni ja kohdannut tunteitani ja ymmärtänyt niiden syvintä sanomaa, olisin tällä hetkellä varmasti aika stressaantunut ja uupunut. Tällä hetkellä osaan kuitenkin ajatella asioita eri tavalla kuin ennen. Yritän nähdä tarpeet tekojen takana ja käsitellä omat tunteet tähän liittyen. Tärkeintä kuitenkin on, että en anna narsistisen henkilön vaikuttaa itseeni. Olen puhunut asiasta jollakin tapaa työpaikalla ja asettanut myös rajat, suojannut itseäni. Lisäksi oma suhtautuminen vaikuttaa: anna narsistiselle henkilölle tunne, että hän johtaa tilannetta, vaikka niin ei oikeasti olisikaan. Näin voin helpottaa omaa oloani työpaikalla. Ja jos tilanne tuntuu edelleen yhä tulehtuneemmalta, ainoa keino on väistyä eli lähteä kokonaan pois.

 

Onneksi tänään on perjantai. Saan etäisyyttä työhöni ja voin levätä ja nauttia viikonlopusta. 

❤️

 
401B6BB7-8F64-4562-A77D-1FC5081BB11F.jpg